Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Data publikacji: 18.05.2018

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony www.liczysiecontent.pl przez Liczysiecontent.pl Agnieszka Wojtas, ul. Pionierów 1B, 32-005 Niepołomice.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator Liczysiecontent.pl Agnieszka Wojtas, ul. Pionierów 1B, 32-005 Niepołomice
 • Strona – strona działająca pod adresem https://www.liczysiecontent.pl,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony.

2. Dane osobowe

 1. Z poziomu Strona Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora lub dokonać zakupów w sklepie internetowym. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail lub złożyć zamówienie w sklepie internetowym, podając swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, nr NIP.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newslettera.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter i/lub realizacji zamówienia w sklepie.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.